درس‌گفتارهای «سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی» از مصطفی ملکیان

درس‌گفتارهای «سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی» از مصطفی ملکیان

نویسنده وجه تمایز سه جریان سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی را در موضع آنها نسبت به عقل و میزان توانایی آن بر کسب معرفت و میزان واقع نمایی عقل انسان می داند. از نظر ایشان سنت گرایی موضعی مشروط نسبت به عقل دارد، تجددگرایی موضع پذیرش مطلق و مبتنی بر خود بسنده دانستن عقل و پساتجددگرایی موضعی […]

سلسله کتابهای معرفی شده در جزوات مصطفی ملکیان

سلسله کتابهای معرفی شده در جزوات مصطفی ملکیان

فایل pdf ای که لینک آن در ادامه ی مطلب آمده است لیستی تقریبا کامل از تمامی کتاب هایی است که مصطفی ملکیان در جزوات خود نامی از آنها به میان آورده. این لیست که با عنوان “سلسله کتابهای معرفی شده در جزوات مصطفی ملکیان ” منتشر شده، موضوع بندی دقیقی دارد که با رجوع به […]