مقاله ی “نگرشی به نسبی گرایی” از توماس کارسُن با ترجمه ی کاوه بهبهانی

نگرشی به نسبی گرایی از توماس کارسُن با ترجمه ی کاوه بهبهانی

مترجم: کاوه بهبهانی بحث نسبی گرایی اخلاقی برای کسانی که فلسفۀ اخلاق درس می دهند، بحثی است بسیار دردسر ساز. بسیاری از دانشجویانی که در کلاس های درس حاضر می شوند حسابی به خوردشان رفته که “اخلاق نسبی است” و از همین رو از نظر آن ها جستجوی پاسخ برای پرسش های اخلاقی یا تلاش […]