معرفی کتاب فلسفه در قرون وسطی

کتاب فلسفه در قرون وسطی ، مجموعه مقالات دکتر کریم مجتهدی ، یکی از برجسته ترین اساتید معاصر در فلسفه غرب می باشد .

کتاب فلسفه در قرون وسطی ، مجموعه مقالات دکتر کریم مجتهدی ، یکی از برجسته ترین اساتید معاصر در فلسفه غرب می باشد . این کتاب یک مجموعه نسبتا کامل در مورد فلسفه قرون وسطی است و می تواند راهنمای مناسبی برای دانش پژوهان فلسفه غرب و فلسفه اسلامی باشد. این کتاب توسط انتشارات امیرکبیر در […]