ویژگی‌های یک انسان تنها

ویژگی‌های یک انسان تنها

هر کسی در زندگی نیاز به حریم شخصی دارد. در ادیان و مذاهب مختلف نیز به کناره‌گیری گاه‌به‌گاه و خلوت‌نشینی متفکرانه تاکید شده است. تنهایی و خلوت با خود یک نیاز اساسی برای هر انسانی است اما اشکال خاصی از انزوا و تنهایی وجود دارند که ناسالم و مضر هستند. تفاوت بسیار فاحش و بزرگی […]