نقدی بر دیدگاه مصطفی ملکیان در مورد تعبد در دین به قلم میرسعید موسوی‌کریمی

نقدی بر دیدگاه مصطفی ملکیان در مورد تعبد در دین به قلم میرسعید موسوی‌کریمی

بسمه تعالی نقدی بر دیدگاه مصطفی ملکیان در مورد تعبد در دین میرسعید موسوی‌کریمی دانشیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید فروردین 1400 پیش‌درآمد ماجرای این نوشتار از جایی شروع شد که در کانال واتس‌اپ متعلق به اساتید یکی از دانشگاه‌ها، یکی از اساتید محترم متن زیر را از جزوۀ ایمان و تعقلِ مصطفی ملکیان، تحت عنوان […]