بحث روزه

بحث روزه

اخیرا توضیحی از آقای ترکاشوند درباره حدود روزه در ماه رمضان در شبکه­‌های اجتماعی پخش شده است که با بررسی نویی درباره محتوای آیات روزه به این بحث پرداخته است. آنچه را که من از سخن ایشان برداشت کرده ام را در این قسمت ذکر می کنم و البته کمی دامنه بحث را گسترده تر […]

سخنرانی امیرحسین ترکاشوند با عنوان ریشه‌های رفتار خشونت‌بار در جوامع اسلامی

سخنرانی امیرحسین ترکاشوند با عنوان ریشه‌های رفتار خشونت‌بار در جوامع اسلامی

سخنرانی «سنجش فقه قُدما به حقوقِ بنیادین؛ بررسی ریشه‌های نظری رفتار خشونت‌بار در جوامع اسلامی» از امیرحسین ترکاشوند

صوت کرسی آزاد اندیشی حجاب با حضور امیر حسین ترکاشوند

کرسی آزاد اندیشی حجاب در بستر تاریخ و فرهنگ عصر نزول با حضور امیر حسین ترکاشوند

کرسی آزاد اندیشی (حجاب در بستر تاریخ و فرهنگ عصر نزول) همراه با نقد و بررسی کتاب حجاب شرعی اثر امیرحسین ترکاشوند