جلسه اول کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی ، دکتر احمد پاکتچی

جلسه اول کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی ، دکتر احمد پاکتچی

آقای دکتر پاکتچی در اولین جلسه کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی به ارائه و تعریف چند اصطلاح رایج در این حوزه پرداخت و گونه های منطق را مورد بررسی قرار داد.