دوری از سیاست‌زدگی در نگارش «تاریخ جامع ایران»؛ گفت‌وگو با تورج دریایی

دوری از سیاست‌زدگی در نگارش «تاریخ جامع ایران»؛ گفت‌وگو با تورج دریایی

سرانجام نتیجه کار ۱۴ ساله ۱۴۳ نویسنده و تاریخ‌نگار ایرانی و ۲۵ نویسنده و پژوهشگر اروپایی،‌ آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان «تاریخ جامع ایران» منتشر شد. مجموعه ۲۰ جلدی که به همت مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی هفته گذشته در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل […]