تفاوت بین قانون علمی و تئوری ، ویدئو

تفاوت بین قانون علمی و تئوری ، ویدئو

وقتی که دارین با دوستتون در مورد یک نظریه‌ی علمی ثابت شده بحث می‌کنین، ممکنه اون در جواب بگه: «خیلی خب، این فقط یک نظریه‌ست!». در حالیکه بحث در مورد یک قانون علمی ثابت شده به ندرت به جمله‌ی «خب، این فقط یک قانونه!» ختم میشه.علت چیه!؟ تفاوت یک نظریه و یک قانون چیه و […]