مناظره ی داریوش آشوری با عنوان حافظ‌ شناسی

برنامه‌یِ پرگار | بهمن 89 | حافظ‌ شناسی با حضور: داریوشِ آشوری و علیِ حصوری و بهمنِ صولتی