تناقض نفوذ فناوری‌ و حادثه ساختمان پلاسکو

تناقض نفوذ فناوری‌ و حادثه ساختمان پلاسکو

فاجعه دلخراش و ناراحت کننده ساختمان پلاسکو باعث شد علاوه بر سیاست‌گذاران که همیشه آماج نقد و حملات جناح‌های سیاسی و جامعه بوده‌اند، افراد و گروه‌های اجتماعی نیز زیر ذره‌بین و هدف انتقادات و فحاشی‌های بخش بزرگی از بدنه اجتماع در قبال رفتارشان قرار گیرند. عناوینی همچون قاتلان گوشی به دست، سلفی‌های مرگ یا هشتک‌هایی […]