ریشه‌های خشونت را باید در ساختارهای اجتماعی جست و نه اندیشه‌ها

سارا شریعتی سید قطب ریشه‌های خشونت را باید در ساختارهای اجتماعی جست و نه اندیشه‌ها

از نظر من با رویکردی جامعه‌شناختی برای توضیح خشونت و تکفیر در آثار سید قطب باید به دلایل عینی (objective) خشونت در این جوامع توجه کرد و به دلایل جامعه‌شناختی و ذات‌زدایانه به اینکه اندیشه به خشونت گرویده می‌شود، توجه کرد. خشونتی که سید قطب روی کاغذ می‌آورد، حاصل ساختارهای استعماری و استبدادی و طبقاتی […]

مقاله بنیادگرا ، ابزارگراست از عماد افروغ

مقاله بنیادگرا ، ابزارگراست از عماد افروغ

چکیده: از مفهوم بنیادگرا بیش از هر چیز بهره‏برداری سیاسی شده است. بنیادگرایی به یک معنا، اعتقاد به بنیان‏های تغییرناپذیر در حقوق و حقایق است. از سوی دیگر، بی‏توجهی به نقش زمان و مکان و فلسفه فقه به تحجر و بنیادگرایی می‏انجامد. اما بنیادگرایی به نوعی ابزارگرایی باز می‏گردد که به ابزارها بیش از اهداف […]