ریشه‌های خشونت را باید در ساختارهای اجتماعی جست و نه اندیشه‌ها

سارا شریعتی سید قطب ریشه‌های خشونت را باید در ساختارهای اجتماعی جست و نه اندیشه‌ها

از نظر من با رویكردی جامعه‌شناختی برای توضیح خشونت و تكفیر در آثار سید قطب باید به دلایل عینی (objective) خشونت در این جوامع توجه كرد و به دلایل جامعه‌شناختی و ذات‌زدایانه به اینكه اندیشه به خشونت گرویده می‌شود، توجه كرد. خشونتی كه سید قطب روی كاغذ می‌آورد، حاصل ساختارهای استعماری و استبدادی و طبقاتی […]

مقاله بنیادگرا ، ابزارگراست از عماد افروغ

مقاله بنیادگرا ، ابزارگراست از عماد افروغ

چكیده: از مفهوم بنیادگرا بیش از هر چیز بهره‏برداری سیاسی شده است. بنیادگرایی به یك معنا، اعتقاد به بنیان‏های تغییرناپذیر در حقوق و حقایق است. از سوی دیگر، بی‏توجهی به نقش زمان و مكان و فلسفه فقه به تحجر و بنیادگرایی می‏انجامد. اما بنیادگرایی به نوعی ابزارگرایی باز می‏گردد كه به ابزارها بیش از اهداف […]