سخنرانی آرش نراقی با عنوان «خداناباوری و بحران معنویت در ادبیات مدرن»

سخنرانی آرش نراقی با عنوان «خداناباوری و بحران معنویت در ادبیات مدرن»

سخنرانی آرش نراقی با عنوان «خداناباوری و بحران معنویت در رمان مدرن» به همت ترمه، کانون فرهنگ معاصر ایران – ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

مصطفی ملکیان، بحران معنویت «مولفه های زندگی معنوی» سال۸۳

مصطفی ملکیان، بحران معنویت «مولفه های زندگی معنوی» سال83

بحثی را که مایلم در مورد آن نکاتی را خدمتتان عرض کنم در مورد بحران معنویت است. اما برای بحث در باب بحران معنویت به خصوص با تأکید بر مفهوم و واژه بحران، لازم است که ۳ مرحله را پشت سر بگذاریم. مرحله اول این است که مشخص کنیم مرادمان از زندگی معنوی و به […]

مصطفی ملکیان، بحران معنویت «پیش فرض های زندگی معنوی» سال۸۴

مصطفی ملکیان، بحران معنویت «پیش فرض های زندگی معنوی» سال84

پیش از اینکه پیش‌فرض‌های زندگی معنوی را خدمتتان عرض کنم مایلم استخوان‌واره و اصل بحث را خدمت شما بیان کنم. بحث معنویتی که من در سال گذشته مطرح کردم، چهار فقره اصلی داشت: فقره اول در مورد این بود که اساساً معنویت یعنی چه؛ یا به تعبیر دیگری به چه پدیده یا پدیده‌هایی معنویت گفته […]

مصطفی ملکیان؛ دو سخنرانی و یک مصاحبه با مضمون «بحران اخلاق و معنویت»

مصطفی ملکیان؛ دو سخنرانی و یک مصاحبه با مضمون «بحران اخلاق و معنویت»

تاکنون دو سخنرانی از مصطفی ملکیان با عناوین «مولفه های زندگی معنوی» و «پیش فرض های زندگی معنوی» با مضمون «بحران اخلاق و معنویت» ایراد گردیده است. مصاحبه‌ای تحت عنوان «بحران اخلاق و معنویت (فلسفه اخلاق)» نیز با همین موضوع منتشر شده است. در ادامه می‌توانید آنها را دریافت کنید.