مصطفی ملکیان؛ دو سخنرانی و یک مصاحبه با مضمون «بحران اخلاق و معنویت»

مصطفی ملکیان؛ دو سخنرانی و یک مصاحبه با مضمون «بحران اخلاق و معنویت»

تاکنون دو سخنرانی از مصطفی ملکیان با عناوین «مولفه های زندگی معنوی» و «پیش فرض های زندگی معنوی» با مضمون «بحران اخلاق و معنویت» ایراد گردیده است. مصاحبه‌ای تحت عنوان «بحران اخلاق و معنویت (فلسفه اخلاق)» نیز با همین موضوع منتشر شده است. در ادامه می‌توانید آنها را دریافت کنید.