نسبت اخلاق اسلامی با اخلاق لیبرالی، در مصاحبه با آرش نراقی

نسبت اخلاق اسلامی با اخلاق لیبرالی، در مصاحبه با آرش نراقی

* به‌عنوان سؤال اول بفرمایید که اخلاق اسلامی و اخلاق لیبرالی در سطوح مختلف اخلاق کاربردی و اخلاق هنجاری و فرااخلاق چه تفاوت‌هایی با هم دارند و اختلاف اصول اخلاقی این دو بیشتر ناظر به کدام سطح است؟