آنچه از ایرج افشار آموختم، دکتر تورج دریایی

آنچه از ایرج افشار آموخت، دکتر تورج دریایی

ایرج افشار در میان ما دیگر نیست، اما در طول زندگانیش با رفتار و کردار و دانش خود هزاران دانشجو و محقق را یاری کرده است. این میراث افشار برای ایرانیان و جهانیان بود و هر کدام ما به نوبه خود مدیون او هستیم. به جرأت میتوان گفت که با رفتن او یکی از بزرگترین […]