مصاحبه روزنامه ایران با کوروش صفوی ؛ «حال‌ ما ایرانیان از نگاه یک زبانشناس»

مصاحبه روزنامه ایران با کوروش صفوی با عنوان «حال‌ ما ایرانیان از نگاه یک زبانشناس»

مصاحبه روزنامه ایران با کوروش صفوی حال‌ ما ایرانیان از نگاه یک زبانشناس پرخاشگر و عجول شده‌ایم چگونه می‌توان از رهگذر «زبان» به ویژگی‌های «روانشناختی» یک جامعه پی برد؟ خبرنگار‌: مهسا رمضانی منبع: روزنامه ایران | 23 دی 98 چندی پیش در گفت‌وگویی که با مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس، در مورد «جایگاه عشق در زیست‌جهان ایرانی» […]