مقاله اندیشمند دوره استقرار از محمد منصور هاشمی

مقاله اندیشمند دوره استقرار از محمد منصور هاشمی

در این مقاله محمدمنصور هاشمی به بررسی و ارزیابی جایگاه مصطفی ملکیان به عنوان نقطه‌ی عطفی در تاریخ روشنفکری دینی می‌پردازد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ این مقاله را از اینجا دریافت کنید یا در ادامه بخوانید. منتشر شده در مهرنامه، ش۳، خرداد ۱۳۸۹. برگرفته از: سایت شخصی محمد منصور هاشمی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چرا مصطفی ملکیان را باید از نقاط […]