اخلاقی زیستن در ظرف عدم یقین ، پاسخ ابوالقاسم فنایی به پرسشی پیرامون ازدواج

اخلاقی زیستن در ظرف عدم یقین ، پاسخ ابوالقاسم فنایی به پرسشی پیرامون ازدواج

پرسش: جناب آقای دکتر فنایی، موضوعی که این روزها صورت جدی‌تری برای من پیدا کرده است و از طرف خانواده هم در فشار هستم، بحث ازدواج و انتخاب همسر است. در بین معیارهای متعدد ازدواج، یک معیار هم توجه به سیستم فکری و اعتقادی و اندیشگی فرد مقابل است. البته این سوال بیشتر در مورد خود […]