مناظره‌ی امکان تاسیس تمدن نوین اسلامی

مناظره‌ی امکان تاسیس تمدن نوین اسلامی

مناظره ی دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر قاسم پورحسن امکان تاسیس تمدن نوین اسلامی چهارشنبه ۲۲ مهر۱۳۹۴ برنامه زاویه