آرمان‌شهر الحیاه ، گفتگو با مهدی نصیری

آرمان‌شهر الحیاه ، گفتگو با مهدی نصیری

[دانش‌نامه‌ی قرآنی-روایی الحیاه مجموعه‌ای است که برادران حکیمی (محمدرضا، محمد و علی) آن را گردآورده و انتشارات «دلیل ما» آن را در 12 جلد به بازار روانه کرده است. در این گفتگو مهدی نصیری – که از منتقدین عرفان و فلسفه و مدیر مسئول نشریه‌ی سِمات است – به نقد و بررسی این اثر پرداخته […]