سرشت انسان و نظریه‌ی اجتماعی

سرشت انسان و نظریه‌ی اجتماعی

اریش فروم، نامه ای را که در پی می آید، در سال ۱۹۶۹ در پاسخ به نامه ی ولادیمیر دوبرنکوف، فیلسوف روسی، نوشته است. این نامه، با ارزش ترین سندی است که نشان می دهد وی بسیار علاقه مند بوده است که با متفکران سوسیالیست پیوند برقرار کند و درباره ی تلقی خود از مارکس […]