درسگفتار عبدالرحیم سلیمانی با عنوان اخلاق در تفکر اسلامی

درسگفتار عبدالرحیم سلیمانی با عنوان اخلاق در تفکر اسلامی

درسگفتار «اخلاق در تفکر اسلامی» سلسله جلساتی با تدریس دکتر عبدالرحیم سلیمانی هستند که در قالب واحد درسی دوره کارشناسی تدریس می‌شوند.