اخلاق اقلیمی، اخلاق قحطی یا اخلاق انقراض؟

اخلاق اقلیمی، اخلاق قحطی یا اخلاق انقراض؟ سخنی در باب تقدم سبزگرایی فردی بر سیاست‌ورزی سبز

اخلاق اقلیمی، اخلاق قحطی یا اخلاق انقراض؟ سخنی در باب تقدم سبزگرایی فردی بر سیاست‌ورزی سبز نویسنده: محمدعلی طباطبایی (مهر داد) [email protected] تصور کنید جزء فرزندان ارشد خانواده‌ای پرجمعیت و به نسبتِ جمعیت کم‌درآمد هستید. پدر خانواده هر روز مایحتاج غذایی خانواده را تأمین می‌کند و به خانه می‌فرستد. مدیریت و توزیع این اقلام به […]