مصاحبه رادیو فردا با رامین جهانبگلو با عنوان «ما و تمدن‌زدایی»

مصاحبه رادیو فردا با رامین جهانبگلو با عنوان «ما و تمدن‌زدایی»

شاید دنیای ما همیشه این گونه بوده، به‌هم ریخته و گاه به شدت بی‌معنا. تاریکی همیشه در پی غلبه بر روشنایی بوده و آشوب در ذات این هستی. از این نظر روزگار ما متمایز از دیروز و فردا نیست. اما رامین جهانبگلو در تازه‌ترین کتاب خود این آشوب جهان را از منظری منحصربه‌فرد می‌بیند و […]