کتاب «پیرامون مسئله شر» از زهیر باقری نوع‌پرست

کتاب «پیرامون مسئله شر» از زهیر باقری نوع‌پرست

برخی به وجود خداوند باور دارند و برخی بر این باورند که خداوندی وجود ندارد. به دسته‌ی اول «خداباور» و به دسته‌ی دوم «خداناباور» گفته می‌شود. در نگاه اول، به نظر می‌رسد محل اختلاف نظر این دو گروه مشخص باشد. ولی با پرسش از تعریف «خداوند» مشخص می‌شود بسیاری از آنهایی که به وجود «خداوند» […]

سوال از ملکیان، نظم در جهان خدایِ قرآن را اثبات نمی‌کند؟!

سوال از ملکیان، نظم در جهان خدایِ قرآن را اثبات نمی‌کند؟!

پرسش از مصطفی ملکیان : آیا از قرآن،نمیتوان وصف نظم دادن به جهان را استفاده کرد و بعد قائل شد موجودی که چنین کاری در جهان میکند،همان خدای قرآن ماست؟(با توجه به آیه لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا(انبیا/22) و آیه هل تری من فطور(ملک/3))