گفت‌وگو با داوود فیرحی: از کارل مارکس تا ابوبکر البغدادی

گفت‌وگو با داوود فیرحی: از کارل مارکس تا ابوبکر البغدادی

هادی خسروشاهین: داوود فیرحی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با مهرنامه اولویت داعش را توسعه سرزمینی می‌داند و معتقد است که این‌گروه‌ها دو گونه خلافت را تعریف می‌کنند؛ یکی خلافت در جغرافیای واقعی که باید حفظ شود اما برای اینکه خلافت گونه اول را حفظ کنند، یک نوع خلافت‌ دیگر با نام « […]