نگاهی به مبانی کلی و فقهی آیت الله العظمی صانعی

نگاهی به مبانی کلی و فقهی آیت الله العظمی صانعی

فقیه والامقام و استاد معظّم، حضرت آیت الله صانعی (دام ظلّه) یکی از برجسته ترین شاگردان حضرت امام خمینی (قدس سرّه) و از سرآمدان حوزه ی فقه آن فقیه کم نظیر می باشند. آنچه این برجستگی را دو چندان ساخته، تنها توجّه ویژه ی امام خمینی به جایگاه علمی این شاگرد پر تلاش و یا […]