آگهی پذیرش دانشجوی دکتری فلسفه تحلیلی، سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

آگهی پذيرش دانشجوی دكتری فلسفه تحليلی

پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانشهای بنیادی در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ از بین داوطلبان واجد شرایط (دانشجویانی که در آزمون کتبی سازمان سنجش در رشته فلسفه شرکت کرده‌اند و مجاز به انتخاب رشته هستند، و دانشجویان مشمول آیین نامه استعدادهای درخشان) از مهرماه سال ۱۳۹۵ دانشجوی دکتری فلسفه تحلیلی می‌پذیرد. علاقمندان می‌توانند مدارک لازم را حداکثر […]