نشستِ «نقد و بررسی رمان های داریوش مهرجویی»

نشستِ «نقد و بررسی رمان های داریوش مهرجویی»

جلسه نقد و بررسی رمان های داریوش مهرجویی با نام‌های «در خرابات مغان» و «آن رسید لعنتی» با حضور داریوش مهرجویی، دکتر نیره توکلی، شهرام اقبال‌زاده و مجتبی گلستانی و با همکاری گروه جامعه‌شناسی هنر انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد.