نوشتار رضا یعقوبی در حاشیه انتشار کتاب تاریخ فلسفه غرب آنتونی کنی با عنوان «فلسفه و تاریخ‌نگاری فلسفه»

نوشتار رضا یعقوبی در حاشیه انتشار کتاب تاریخ فلسفه غرب آنتونی کنی با عنوان «فلسفه و تاریخ‌نگاری فلسفه»

۱_ چرا تاریخ فلسفه اهمیت دارد؟ صاحب‌نظرانِ فلسفه و تاریخ‌نگاری فلسفه همگی معتقدند هیچ علمی به اندازه فلسفه به گذشته و تاریخ خود رجوع نمی‌کند و هیچ علمی هم به اندازه فلسفه به تاریخ و گذشته خود نیاز ندارد(بیایید فعلا با علم بودن یا نبودن فلسفه کاری نداشته باشیم). تیموتی ویلیامسون از فلاسفه تحلیلی برجسته […]

معرفی کتاب ایمان چیست آنتونی کنی

دانلود کتاب ایمان چیست

الوین پلانتینگا از تاثیرگذار ترین فیلسوفان دین معاصر است. پلانتینگا را بیشتر با دو دیدگاه می شناسند: نخست دفاع او از انحصارگرایی دینی و مباحثاتی که با کثرت گرایان از جمله جان هیک داشته است و دیگر، نظریه مهم او که اصطلاحا “معرفت شناسی اصلاح شده” خوانده می شود. پلانتینگا که فیلسوفی دین دار است […]