گفت‌وگوی آسمان آبی با داوود فیرحی با عنوان سیاست‌زدایی از علوم سیاسی

گفت‌وگوی آسمان آبی با داوود فیرحی با عنوان سیاست‌زدایی از علوم سیاسی

برای بحث درباره رشته علوم‌سیاسی در ایران یکی از بهترین گزینه‌ها داوود فیرحی است؛ استاد دانشگاه تهران که در تمامی ۳۰ سال گذشته در دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران حضور داشته و علاوه‌بر تدریس علوم سیاسی در دانشگاه ملبس به لباس روحانیت نیز هست. فیرحی در گفت‌وگوی پیش‌رو با «آسمان آبی» زوایا، مشکلات، مسائل […]