تحلیل انتقادی آب مجازی ، دکتر حامد قدوسی

تحلیل انتقادی آب مجازی ، دکتر حامد قدوسی

در این گفت-و-گو حامد قدوسی وضعیت آب مجازی در ایران و جهان را تحلیل و بررسی می‌کند. آب مجازی (Virtual Water) مقدار آبی است که در تولید کالاها و خدمات استفاده می‌شود. شرایط، فرهنگی، سبک زندگی و رژیم غذایی (گوشت‌خوارانه یا گیاه‌خوارانه)، مکان تولید، مدیریت و برنامه‌ریزی در میزان و حجم آب واقعی کالا مؤثر […]