مرگ و جاودانگی

مرگ و جاودانگی

آه أرى هتف Jondrette، زرر حتى معطفه مع جو من المجامله، کنت ICGB دلیل الدراسه کتاب دلیل ICGB کتاب دلیل الدراسه تبحث فی ICGB دلیل الدراسه کتاب ک ۷۰-۴۶۱ دلیل الدراسه معطف ه ICGB دلیل کتاب الدراسه یناسب نی إیمانی، لکنه یناسب لی الذی هو ۸۱۰-۴۰۳ دراسه النفس أن الرجل قال Leblanc. الرجال الأربعه لم […]

معرفی کتاب بلشویسم از تئوری تا عمل اثر برتراند راسل

معرفی کتاب بلشويسم از تئوری تا عمل اثر برتراند راسل

برتراند راسل در تمامی عرصه‌های مذهبی، اجتماعی، فلسفی و سیاسی قرن بیستم مطرح است. شاید کمی بی‌انصافی است که فکر کنیم دیگر تأثیر تفکرات وی در جامعه پدیدار نیست. هنوز می‌توان در بسیاری از مباحث آکادمیک و اجتماعی، ردپای سخنان وی را جستجو کرد. گاه نیز جملات قصار او مانند حدیثی از یک قدیس، دست‌به‌دست […]

درسگفتار عبدالحمید ضیایی با عنوان ملال وجودی و راهکارهای فلسفی رفع آن

درسگفتار عبدالحمید ضیایی با عنوان ملال وجودی و راهکارهای فلسفی رفع آن

اپیکور می گوید فیلسوفی که رنجی از انسانی نمی زداید، هر چه می گوید مهمل است; مثل دارویی که درمان نمی کند. ملال یکی از رنج های آدمی است که خود به دو شکل ملال موقت / موقعیتی و ملال اگزیستانسیالیستی قابل تفکیک است. بخش عظیمی از ملال وجودی، زاده ی زندگی زیباشناختی یا استحسانی […]

لیلی های لیبرال ، نوشتاری از دکتر عبدالحمید ضیایی

 این نوشتار بخشی از کتاب ” لیلی های لیبرال “، نوشته ی عبدالحمید ضیایی است. پرسش هایی درباره ی ماهیت عشق های کلاسیک و مدرن . . .

عرفان در ترازوی فلسفه ، مصاحبه با دکتر عبدالحمید ضیایی

گفتگوی نشریه اندیشه اصلاح با دكتر سيد عبدالحميد ضيایی

عرفان در ترازوی فلسفه ، نقدی بر آموزه ها، سلوک و تجارب عرفانی از منظر فلسفی گفتگوی نشریه اندیشه اصلاح (صدیق قطبی) با دکتر سید عبدالحمید ضیایی انتشار در ماهنامه فرهنگی اجتماعی اندیشه ی اصلاح، شماره دوم، شهریور ۱۳۹۴