فیزیک مدرن و فاعلیت الهی؛ گفت و گو با جان پوکینگ هورن

فیزیک مدرن و فاعلیت الهی؛ گفت و گو با جان پوکینگ هورن

فیزیک مدرن و فاعلیت الهی؛ گفت و گو با جان پوکینگ هورن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.