حمایت مالی

حمایت مالی یکی از منابع رایج تامین مالی موسسات و سازمانهای غیرانتفاعی است. موسسات غیرانتفاعی، موسساتی هستند که بدون دریافت هزینه، به ارائه خدمات رایگان عام المنفعه می پردازند و به نیت درآمدزایی تاسیس نشده اند.

سایت فرهنگی صدانت یک سازمان غیردولتی است که با هزینه شخصی ایجاد گردیده و اداره می شود، لذا مخاطبانی که تمایل دارند می توانند مبلغی را با توجه به توان مالی خود به این سایت هدیه کنند تا در ارتقاء کیفیت و دوام سایت سهیم شوند.

کمک های مالی به سایت صرف مواردی چون هزینه های فنی سایت و دیگر هزینه های نگهداری خواهد شد.

برای کمک مالی بر روی این لینک کلیک فرمایید.

عزیزانی که در خارج از ایران قرار دارند میتوانند از طریق کلیک بر روی تصویر زیر و یا ارسال از طریق paypal به ایمیل [email protected] اقدام به حمایت مالی نمایند.