حمایت مالی

حمایت مالی یکی از منابع رایج تامین مالی موسسات و سازمانهای غیرانتفاعی است. موسسات غیرانتفاعی، موسساتی هستند که بدون دریافت هزینه، به ارائه خدمات رایگان عام المنفعه می پردازند و به نیت درآمدزایی تاسیس نشده اند.

سایت فرهنگی صدانت یک سازمان غیردولتی است که با هزینه شخصی ایجاد گردیده و اداره می شود، لذا مخاطبانی که تمایل دارند می توانند مبلغی را با توجه به توان مالی خود به این سایت هدیه کنند تا در ارتقاء کیفیت و دوام سایت سهیم شوند.

کمک های مالی به سایت صرف مواردی چون هزینه های فنی سایت و دیگر هزینه های نگهداری خواهد شد.

عزیزانی که در خارج از ایران قرار دارند میتوانند از طریق کلیک بر روی تصویر زیر و یا ارسال از طریق paypal به ایمیل [email protected] اقدام به حمایت مالی نمایند.