درس‎گفتار «بازخوانی آثار مجتهد شبستری» از سروش دباغ

درس‎گفتار «بازخوانی آثار مجتهد شبستری» از سروش دباغ

توضیح سروش دباغ پیرامون جلسات بازخوانی آثار مجتهد شبستری : بازخوانی میراث فکری روشنفکران معاصر ایرانی از دلمشغولی های جدی من در دهۀ گذشته بوده است. در این راستا، طی دوسال گذشته، دوره های «میراث فکری شریعتی و روشنفکری ایرانی» ، «میراث فکری عبدالکریم سروش»، « شایگان شناسی» و « مطهری شناسی» را در شهر تورنتو برگزار کرده ام. در جلسات پیش رو که در «بنیاد سهروردی» برگزار خواهد شد، بنا دارم به بازخوانی کارنامۀ فکری ـ سیاسی محمد مجتهد شبستری همت گمارم. بدون تردید، مجتهد شبستری از مهمترین متفکران دینیِ ایرانی پس ازانقلاب ۵۷ است. در این دوره چهارده جلسه ای، با عنایت به آثار دین شناسانه، الاهیاتی و عرفانی ایشان از سالهای پیش از انقلاب بهمن ۵۷ تا سال ۹۳ شمسی ، کارنامۀ اندیشگیِ این نواندیش دینی معاصر را به بحث خواهم گذاشت. آثاری که از ایشان تا کنون منتشر شده اند؛ « هرمنوتیک، کتاب و سنت»، « ایمان و آزادی»، « نقدی بر قرائت رسمی از دین» و « تاملاتی در قرائت انسانی از دین»، منابع اصلی این دوره اند. علاوه بر این، وب سایت رسمی محمد مجتهد شبستری که امکان دسترسی به مقالات، مصاحبه ها و فایل های صوتیِ سالیان اخیر را برای پژوهشگران فراهم کرده، از دیگر منابع این دوره است. همچنین، از جستارهایی که در سالیان اخیر درباره آراء ایشان منتشر کرده ام، بهره خواهم جست.

هفته اول دهم مارچ ۲۰۱۵: مروری بر حیات فکری مجتهد شبستری سخنران میهمان: عبدالکریم سروش

هفته دوم: مقدمهای بر آثار و زندگی سیاسی-اجتماعی مجتهد شبستری

هفته سوم: فرایند فهم متون دینی (۱) : پیش فهم ها، علائق و انتظارات

هفته چهارم: فرایند فهم متون دینی (۲) : پیش فهم ها، علائق و انتظارات

هفته پنجم: اصلاح و بازسازی اندیشه ی دینی

هفته ششم: ایمان و آزادی ٣ هفته هفتم: بحران قرائت رسمی از دین

هفته هشتم: مفاهیم سیاسی جدید و سنت اسلامی

هفته نهم: فقه و حقوق بشر (۱)

هفته دهم: فقه و حقوق بشر (۲)

هفته یازدهم: قرائت انسانی از دین (۲)

هفته دوازدهم: قرائت انسانی از دین (۲)

هفته سیزدهم: قرائت نبوی از جهان (۱)

هفته چهاردهم: قرائیت نبوی از جهان(۲)

هفته پانزدهم: خدا به مثابه معنای هستی

.


.

سیلابس درس‎گفتار «بازخوانی آثار مجتهد شبستری» را از اینجا دریافت کنید.

.


.

صوت درس‎گفتار «بازخوانی آثار مجتهد شبستری»

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه شانزدهم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه پانزدهم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه چهاردهم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه سیزدهم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه دوازدهم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه یازدهم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه دهم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه نهم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه هشتم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه هفتم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه ششم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه پنجم)

بازخوانی‌آثارمحمدمجتهد شبستری (جلسه چهارم)

بازخوانی آثارمحمد مجتهد شبستری (جلسه سوم)

بازخوانی آثارمحمد مجتهد شبستری (جلسه دوم)

بازخوانی آثار محمد مجتهد شبستری (جلسه اول)

.


.

3 نظر برای “درس‎گفتار «بازخوانی آثار مجتهد شبستری» از سروش دباغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *