نوشتار آرش نراقی با عنوان «مشروعیت مدنی دین یا مشروعیت دینی مدنیت؟»

مشروعیت مدنی دین یا مشروعیت دینی مدنیت؟

مشروعیت مدنی دین یا مشروعیت دینی مدنیت؟ آرش نراقی (استاد فلسفه در دانشگاه موراوین پنسیلوانیا) ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ – ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ محسن کدیور در مقاله «نواندیشی دینی و خردورزی های شخصی» نکات سودمند و روشنگری را در پاسخ مقاله من تحت عنوان «روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران» بیان کرده است. […]