سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان خودی و ناخودی در گفته‌های عرفا

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان خودی و ناخودی در گفته‌های عرفا

‫امشب نکته خودی و ناخودی در گفته های عرفا به ذهنم رسید. لذا چند دقیقه ای درباره‬ خودی و ناخودی ، با خود بودن و بی خود بودن، عرض می کنم. آیا هیچ وقت دقت کرده اید‬ ‫که هر جزئی از اجزاء عالم طبیعت به هر صورت و سیرتی که هست، هر ساختار و کارکردی که‬ ‫دارد، […]