دکتر احمد پاکتچی، کارگاه سیره ائمه از دیدگاه اهل سنت

دکتر احمد پاکتچی، کارگاه سیره ائمه از دیدگاه اهل سنت

اولین مساله ای که توجه ما را به خود جلب می کند این است که تفاوت های اعتقادی در خصوص مبادی بنیادی امامت بین شیعه و اهل سنت وجود دارد و همین تفاوتهای بنیادی سبب می شود که نگاه دو گروه به سیره ائمه با همدیگر کاملا تفاوت داشته باشد. در واقع دقیقتر این است […]