سیدحسین نصر زیر ذره‌بین روزنامه شرق

سیدحسین نصر زیر ذره‌بین روزنامه شرق

صفحات ۸ و ۹ روزنامه شرق شماره ۳۱۹۸ – پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ – به بررسی آثار سیدحسین نصر و نقد آنها پرداخته است. عطا کالیراد (پژوهشگر زیست‌شناسی تکاملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)، ، امیرمحمد گمینی (استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران)، عرفان خسروی (دیرینه‌شناس)، محمدرضا توکلی‌صابری (نویسنده و مترجم آثار علمی) نویسندگانی هستند که در […]