سخنرانی علیرضا علوی‌تبار با عنوان «نگاهی مجدد به پروژه روشنفکری دینی»

سخنرانی علیرضا علوی‌تبار با عنوان «نگاهی مجدد به پروژه روشنفکری دینی»

علیرضا علوی‌‌تبار فعال سیاسی، روزنامه‌نگار ایرانی‌ و سردبیر روزنامهٔ صبح امروز در سخنرانی «نگاهی مجدد به پروژه روشنفکری دینی» بعد از مقدمه و توضیح پیرامون روشنفکری دینی، رئوس مطالب و نکات خود را به تفصیل بیان می کند.

سخنرانی‌ مراد فرهادپور با عنوان «سکولاریزاسیون در ایران»

سخنرانی‌ مراد فرهادپور با عنوان «سکولاریزاسیون در ایران»

سخنرانی‌ مراد فرهادپور با عنوان «سکولاریزاسیون در ایران»