معرفی کتاب ایمان چیست آنتونی کنی

دانلود کتاب ایمان چیست

الوین پلانتینگا از تاثیرگذار ترین فیلسوفان دین معاصر است. پلانتینگا را بیشتر با دو دیدگاه می شناسند: نخست دفاع او از انحصارگرایی دینی و مباحثاتی که با کثرت گرایان از جمله جان هیک داشته است و دیگر، نظریه مهم او که اصطلاحا “معرفت شناسی اصلاح شده” خوانده می شود. پلانتینگا که فیلسوفی دین دار است […]