سخنرانی محمد سروش محلاتی با عنوان نسبت اخلاق و قدرت در شیراز

سخنرانی محمد سروش محلاتی با عنوان نسبت اخلاق و قدرت در شیراز

چرا اخلاق در جامعه ی ما قربانی می شود؟ چون اخلاق در جامعه ما ضعیف می شود؛ موجودی هم که ضعیف شد بلافاصله قربانی می شود. چرا ضعیف می شود؟ به دلیل اینکه اخلاق از آن جایگاه و رتبه ای که باید در جامعه داشته باشد تنزل پیدا می کند، و دیگر در رتبه ی […]