چرا در یک دهه اندیشه های دکتر سروش برای جوانان جذاب بود؟

ابراهیم سلطانی ، ویژه‌نامه‌ی زادروز سروش ، عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش دست کم برای یک دهه خلاق ترین، بحث انگیزترین و جذاب ترین روشنفکرایرانی بود. این خلاقیت جذاب با انتشار سلسله مقالات “قبض و بسط  تئوریک شریعت” در سال ۱۳۶۷ شکوفا شد وبا انتشار مقاله ی مهم “بسط تجربه نبوی” درسال ۱۳۷۶، در گرد و غبار روزگار پرجوش و خروش پس از دوم خرداد […]