نگاهی به کتاب «زبان قرآن، تفسیر قرآن»، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا

نگاهی به کتاب «زبان قرآن، تفسیر قرآن»، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا

نگاهی به کتاب «زبان قرآن، تفسیر قرآن»، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا ایمان تاجی قرآن کتابی است که به اعتقاد عموم مسلمانان حاصل وحی خداوند به پیامبر خود، حضرت محمد (ص) است. طی قرون متمادی این متن، مورد تحلیل و تفسیر بسیاری از عالمان قرار گرفته است. اما در صد سال اخیر که علوم به سرعت زیادی […]

معنای متن، پژوهشی در علوم قرآن، نصرحامد ابوزید، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا

معنای متن، پژوهشی در علوم قرآن، نصرحامد ابوزید، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا

نصر حامد ابوزید (۱۹۴۳-۲۰۱۰) را می توان یکی از جنجالی ترین روشنفکران جهان معاصر عرب نامید. نوشته های او منجر به اخراجش از سمت استادی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه قاهره و در نهایت تکفیر او و حکم ارتدادش شد. پس از مشکلات ایجاد شده برای او در مصر او به لیدن هلند رفت […]