سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان غروب بت‌ ها

سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان غروب بت‌ها

در وهله نخست شاید چنین به نظر رسد که سخن گفتن در خصوص این موضوع کار چندان دشواری نیست، به خصوص که به نظر می­ رسد همه ما با سه مقوله نهفته در این پرسش «جوان، فرهنگ و تفکر» آشناییم و همه ما می­ دانیم «جوان کیست و جوانی چیست؟ (در قیاس یا مفاهیم کودک […]