مجموعه مقالات فلسفی در بهشت‌پژوهی منتشر شده در انتشارات دانشگاه آکسفورد

مجموعه مقالات فلسفی در بهشت‌پژوهی منتشر شده در انتشارات دانشگاه آکسفورد

مجموعه مقالات فلسفی در بهشت‌پژوهی که «انتشارات دانشگاه آکسفورد» اخیرا (۲۰۱۷) منتشر کرده است. فیلسوفان برجسته‌ای مانند رابرت آئودی و ریچارد سویین‌برن هم در آن مساهمت دارند. در این مجموعه، فیلسوفان مختلف به پرسش‌های انسان‌شناختی (چه تیپ کسانی بهشت می‌روند؟)، هستی شناختی (بهشت چگونه جایی است؟)، متافیزیکی (آزادی انسان در بهشت آیا محفوظ است؟)، معرفت‌شناختی […]