درآمدی بر مسئله شر از دکتر آرش نراقی (کامل)

درآمدی بر مسئله شر از دکتر آرش نراقی

برهان شر یکی از قدیمی‌ترین و جدی‌ترین براهینی است که برای اثبات عدم وجود خدا اقامه شده‌است.
برهان شر ، که خدای ادیان ابراهیمی (خدای قادر مطلق، دانای مطلق، و خیرخواه اعلی) را هدف گرفته‌است؛ عموماً به عنوان یکی از براهین مبتنی بر شواهد اثبات عدم وجود خدا لحاظ می‌شود.
این برهان تلاش می‌کند نشان دهد که میان دو قضیه وجود خدا و وجود شر، تناقض وجود دارد، و بنابر اصل تناقض تنها یکی از این دو قضیه می‌توانند درست باشند؛ از آنجا که در وجود شر شکی نیست، صدق قضیه دوم، مستلزم نادرست بودن قضیه نخست است؛ بنابراین خدا نمی‌تواند وجود داشته باشد.
در درسگفتار مسئله شر ، دکتر آرش نراقی در چندین جلسه به توضیح و تبیین مسئله شر می پردازد.

.


.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت اول :

وجود شر در این عالم هم برای خداباوران و هم برای خداناباوران از حیث فلسفی مشکل ساز بوده است. در این جلسه مسئله شر عمدتاً از منظر یک فرد خداناباور مورد بررسی قرار می گیرد، و برای این منظور خصوصاً بر آرای آلبرکامو در مورد امر «پوچ» تأکید می شود.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت دوم :

در این درس گفتار از مجموعه درس گفتارهای «درآمدی بر مسئله شر» درباره صورت مسئله شرّ بحث کرده ام.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت سوم :

در بخش سوّم از مجموعه درسگفتارهای مسئله شر درباره این پرسش بحث می شود که تحت کدام شرایط وجود یک شر را می توان به اعتبار تحقق یک خیربرتر از حیث اخلاقی موجه دانست. به بیان دیگر، پرسش این است که تحت کدام شرایط خداوند می تواند به نحو اخلاقاً موجهی وجود شری را در عالم روا بدارد.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت چهارم :

در بخش چهارم از مجموعه درسگفتارهای «درآمدی بر مسئله شر» درباره «دفاعیه مبتنی بر اختیار» (Free-will Defense) بحث می شود.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت پنجم :

در بخش پنجم درباره این انتقاد مهّم بر دفاعیه مبتنی بر اختیار بحث می شود که «چرا خداوند جهانی نیافرید که در آن موجودات مختار همواره مختارانه کارهای نیک انجام دهند و از انجام کارهای شرّ بپرهیزند؟»

درسگفتار مسئله‌شر قسمت ششم :

در بخش ششم درباره انتقاد دوّم بر دفاعیه مبتنی بر اختیار بحث می شود: اگر خداوند عالم مطلق باشد، انسانها واجد اختیار نخواهند بود، و بنابراین، دفاعیه مبتنی بر اختیار ناکام می ماند. آیا علم مطلق خداوند با اختیار انسان سازگار است؟

درسگفتار مسئله شر قسمت هفتم :

در این بخش پاره ای پاسخ ها به ادعای ناسازگاری میان علم مطلق الهی و اختیار انسان بررسی می شود.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت هشتم :

در بخش هشتم درباره سوّمین و آخرین انتقاد مهم بر دفاعیه مبتنی بر اختیار بحث می شود. انتقاد این است: حتّی اگر دفاعیه مبتنی بر اختیار صائب باشد، در بهترین حالت وجود شرور اخلاقی (یعنی شرور ناشی از اختیار انسان) را توضیح می دهد. اما بسیاری از شرور این عالم (یعنی شرور طبیعی) ربطی به اختیار ندارد. آیا می توان ادعا کرد که فرض وجود خدای عالم مطلق، قادر مطلق، و خیر محض با فرض وجود شرور طبیعی در این عالم منطقاً ناسازگار است؟

درسگفتار مسئله‌شر قسمت نهم :

در این بخش درباره صورت احتمالاتی برهان شرّ بحث می شود.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت دهم :

در این بخش درباره صورت قرینه گرایانه برهان شرّ (مسأله شرور گزاف) و انتقادات خداباوری شکاکانه (Skeptical Theism) بر این برهان بحث می شود.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت یازدهم :

صورت قرینه گرایانه برهان شرّ مبتنی بر این اصل است که یک فاعل اخلاقی خیر و خیرخواه (از جمله خداوند) تحت هر شرایطی و بالضروره باید مانع از وقوع شرور گزاف شود. در درس گفتار یازدهم اصل فوق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت دوازدهم (پایانی) :

در بخش دوازدهم و پایانی درس گفتارهای «درآمدی بر مسأله شرّ» درباره پاره ای ملاحظات آقای مصطفی ملکیان درباره مسأله شرّ و نیز برخی از انتقادات ایشان به نظرات من در این خصوص توضیحاتی داده ام.

.


.

قسمت اول درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم    pdf متن درسگفتار

قسمت دوم درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم   pdf متن درسگفتار

قسمت سوم درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم   pdf متن درسگفتار

قسمت چهارم درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت پنجم درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت ششم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت هفتم درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت هشتم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت نهم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت دهم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت یازدهم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت دوازدهم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

* دانلود فایل pdf متن تمام جلسات

.


.

44 نظر برای “درآمدی بر مسئله شر از دکتر آرش نراقی (کامل)

  1. با سلام و احترام.به محض اینکه جلسات بعدی از سوی آقای نراقی ارائه شود در سایت قرار خواهد گرفت.

 1. سلام
  متشکر بابت این جلسات با ارزش .
  اگر امکانش هست از استاد بخواهید جلساتی شبیه به این در مورد موضوع جبر و اختیار نیز ترتیب دهند.
  متشکر

 2. سلام جناب قائم پناه لطفادرصورت امکان pdfمطالب هم درج شودوباید دوباره تکرار کنم پس از طی پروسه شنیداری خسته کننده فایلهای صوتی استاد گرامی بازهم شاهد پدیده دور یاشاید تکرار مکررات باچاشنی فلسفی هستیم که متاسفانه تمامی قشر روشنفگرمان دچارش هستند امیدوارم شاهد نگرشی نو توسط فرهیختگان جامعه علمیمان باشیم البته به مباحث یاد شده نقد مفصلی دارم که دراینده به ان خواهم پرداخت

 3. سلام دوباره تکرار میکنم همانطور که خدمت استاد محترم جناب دکتر مروارید هم عنوان کردم تازمانیکه نگاهمان رابه مفهوم یامقوله یا…خداعوض نکنیم راه رابخطاخواهیم رفت چراتلاش داریم در حوزه تعریف غلط از خدااستدلالهایمان راتبیین کنیم
  جالب است مثلا برای اثبات سازگاری شرور طبیعی باصفات خدا به جهان ممکنی دست میازیم که الهه وخدایان وفرشتگان تخیلی مهره واچار منطق مایند وچه سست بنیان جلوه می نماید!!!
  استاد محترم به همه توصیه میکنم بانگاهی متفاوت قران رابخوانید ودر ان تعقل کنید که بدرستی حبل المتین است
  نگاه به خدامسلماناسازگار بادیدگاههای فیزیکالیستی نیست واین حقیر در برابر “او”تلاش دارد این ارتباط رابدرستی تبیین نماید ولی پیگیری موضوع باجمع اوری دیدگاههای اساتیدی چون شما بیان نظرگاهم رابراحتی صد چندان ممکن میسازدچراکه ابرار خلفیون بر ثبات دیدگاهشان منطق انها رابسیار متزلزل مینماید وامیدوارم بشرط ادامه حیات دنیوی بزمانش عقیده خود ناچیز در برابر “او”رابیان نمایم
  باسپاس

 4. باسلام
  لطفا متن پیاده شده این جلسات را هم در سایت قرار دهید. امکان گوش دادن به صوت برای من فراهم نیست.
  با سپاس.

 5. با سلام
  مفید بود ولی به نظرم میشدم جلسات بیشتر از این باشد.
  اگر ممکن است درباره ی جبر و اختیار هم درسگفتار بگذارید.
  با سپاس

 6. با سلام و درود
  سپاس فراوان از این اقدام شایسته شما ، در پیاده سازی درسگفتارمسئله شر دکتر نراقی
  اتفاقا می خواستم چنین تقاضایی را از شما عزیزان بکنم .

 7. با سلام و عرض ادب بسیار تمایل به دانلود فایل پی دی اف فلسفه شر در دنیا دارم متاسفانه امکانش نیست راهنمایی میفرمایید. ممکنه برایم ایمیل بفرمایید. سپاسگزارم.

 8. با سلام و درود متاسفانه امکان دانلود فایل های پی دی اف درسگفتار درآمدی بر شر دکتر نراقی ، وجود ندارد ،در صورت امکان و لطفا فایل جلسات ۳ و ۴ را برایم ایمیل بفرمایید.با سپاس

 9. سپاس فراوان از کار ارزشمندتان? من خیلی مایلم که فایل صوتی فلسفه شر را سیو کنم ولی اینکار امکان پذیر نیست و ان لاین میشه شنید لطفا راهنمایی بفرمایید

 10. سلام
  اگه لطف می کردید فایل ورد متن ها رو هم کنار پی دی اف میذاشتید بهتر بود.
  بتونیم به شکل یه جزوه ی بوکلت پرینت کنیم

  1. برای جلوگیری از دخل و تصرف در متن امکان قرار دادن فایل docx وجود ندارد. اما در مورد جزوه، پس از بارگزاری بقیه جلسات، متن همه جلسات به صورت جزوه در یک فایل قرار خواهند گرفت.

 11. هوالمعشوق:باسلام خدمت اقای دکتر ارش عزیز .امیددارم سلام مرا به ایشان برسانید وبه ایشان بگویید روز گفتارهای ایشان واقعا مرا متاثر مینمایدروح زلال وپاک دکترارش بیانگر انسانی معصوم وبیگناه است میدانیدایشان یک فرشته است یک قدیس .تمام بی قراری هایشان برای این است که روحی مزکی ومصفادارد. اما اما اما نوع زندگی وموقعیت وتربیت اخلاقی خانوادگی ایشان اورابسیارنازپرورده بباراورده بوده است واشنایی ایشان بابزرگان عرفان ودین باعث شده است نتواندبه ان زندگی دل ببندد وگویی بودای شاهزاده است که به یکباره ازهمه چیز بریده است ایشان درنوشته هایشان از معشوق زیا د میگوید ولی بنظر میرسد تمام روبه سوی خوداست وازخوددل نمیکند اشکال بودا ها هم این است که مثل اب خوردن از معشوق زمینی دل برید و…..بماند اقای دکتر ارش ا وج وکمال طی طریق سالک یعنی ترسیدن از خدا ونیز ترسیدن از معشوق زمینی اره بترس وبرای رضا وخشنودی خداباید دل معشوق زمینی رابدست ا ور .البته خوب خودخواهی ها عاشقان را محبوب زمینی رصد ومیزان مینماید والا خداوند که ترسی ندارد الله الصمد .بله دل معشوق زمینی را بدست ا وردن هنر است .خدا جای حق نشسته است بله ازمحبوب زمینی ات بترس .

 12. بنام خدا.پری نهفته رخ دیو درکرشمه حسن -بسوخت عقل زحیرت که این چه بوالعجبیست .سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد -که کام بخشی اورابهانه بی سببی است.ازکران تابه کران لشکر ظلم است ولی-ازازل تا به ابد فرصت درویشانست.حافظ . وحرفهایی است برای نگفتن (شریعتی).

 13. با سلام و تشکر از سایت فرهنگی شما
  لطفا pdfدرسگفتارها را بطور یکجا برای دانلود هم قرار دهید.و همچنین اگر درسگفتاری در باب مسائل اگزیستانسیل دارید قرار دهید چرا؟بخاطر کاربردی بودن آن در زندگی عینی هر فردی….سپاس

  1. سلام بر شما. پس از بارگزاری تمام جلسات، بلافاصله فایل پی دی اف تمام جلسات (به صورت یکجا) و فهرست بندی شده در همین صفحه قرار خواهد گرفت.

 14. دوستان صدانتی! ضمن عرض خسته نباشید و تشکر فراوان.
  اگر این همه زحمت فراوان میکشید و فایل pdf را در دسترس قرار میدهید، لطفا شماره صفحات را هم درج کنید تا برای چاپ مشکلی پیش نیاید.
  ممنون

 15. سلام.من نمیتونم فایل پی دی اف جلسه ۱۲و۱۱رو دانلود کنم.لینکش آبی نیست
  و بقیه جلسات هم فایل پی دی میگه قالب نامعتبر است.دوستان میشه راهنمایی کنید

  1. با سلام، متن جلسات ۱۱ و ۱۲ آماده است. منتها در نظر داریم فایل کامل جلسات را به صورت کتابچه، همزمان منتشر کنیم. فکر می‌کنم تا چند روز آینده نهایی شود

 16. سلام و وقت بخیر
  با تشکر از شما بزرگواران بابت تهیه این جزوات و تشکر از جناب نراقی
  اما چند نکته متاسفانه جناب نراقی خوب فایلها را مدیریت نکردنند و دسته بندی درست نشده و باعث سردرگمی میشود
  و بنده نمیتونم فایلهای متنی انرا دریافت کنم ممنون مبشم در ایمیل حقیر ارسال بفرمایید
  و اینکه در مورد جبر و اختیار هم مطلب بزارید.مرسی

 17. بحث وجود شر در دنیا در رابطه با خداوند مطرح میگردد ، لذا با فرض وجود خدا بویژه در ادیان ابراهیمی وجود آخرت و بقای روح و جهان باقی نیز مفروض است . در چنین پارادایمی بدون اطلاع از تاثیر آنچه را که شر می بینیم در حیات اخروی بشر بحث در مسئله شر منتج نتیجه ای میتواند باشد ؟

 18. بسمه تعالی
  پاسخ قسمت اول : دین فقط یک اصل نیست ، بلکه مجموعه منسجمی از اصول است بطوریکه با نادیده گرفتن یکی ویا بعضی از آنها دین ناقص می شود . به این تر تیب آنچه شما شر نامیده آید ، کوچکترین مشکلی در دین (کامل) ایجاد نمی کند. دلیل این گفته در ادامه بحث روشن می شود.
  پاسخ قسمت سوم : با نادیده گرفتن لا اقل یکی از اصول دین یعنی اصل معاد ، به داوری پرداخته اید زیرا جهان را بدون هیچ دلیلی منحصر در این جهان پنداشته آید.
  پاسخ قسمت پنجم : این عبارت شما متناقض ومضحک است : «موجودات مختار همواره مختارانه کار نیک انجام بدهند » . باید توجه نمود که ارزش انسان به این است که نیکی را با اختیار خودش انتخاب کند و انجام بدهد.ا لبته خدا قادر است اختیار را از انسان بگیرد ولی چنین موجودی انسان نخواهد بود.
  پاسخ قسمت ششم : خدا همه چیز را میداند وهمه موجودات را خلق کرده و خلق میکند.با وجود این علم خدا اختیار انسان را سلب نمی کند زیرا همین اختیار را نیز خدا به انسان می دهد.
  پاسخ قسمت هشتم : آنچه شما شرور طبیعی نامیده اید کوچکترین تضادی با علم ، حکمت ، عدل ، و مهربانی خدا ندارد.اصل معاد را به خاطر بیاورید. این جهان با بهشت تفاوت های فراوان دارد. مردم باید بطور نظری و عملی امتحان بشوند باید توانایی و تدبیر وهمت خود را در عمل مشخص نمایند تا به تعالی و نتایج درخشان برسند.به ویژه باید در مواجه شدن با مشکلات ایمان خود را حفظ نمایند.اگر این جهان نیز بهشت باشد مردم در کجا پیشرفت نمایند و امتحان بشوند.
  ملاحظه میشود که فقط همین چند پاسخ کوتاه کافی است که تمام برف های انباشته شده در زیر عنوان شبهه پوچی بنام شرور را فورا ذوب نماید.
  اصل معاد را به خاطر بیاورید

 19. باعرض سلام وخسته نباشید

  تازه باسایت شمااشناشدم خداخیرتان بده خیلی سایت مفیده اسشت
  باتشکراززحمت کشان این سایت

  1. شما میتونید جهت بحث راجع به موضوع شر به گروه استاد ملکیان مراجعه کنید.
   ادرس این گروه رو از ادمینهای کانال ملکیان بگیرید.

 20. سلام.راستش من با دانش و منطق ناچیز خودم این مسئله شررو برای خودم تا حدی حل کردم و خیلی مشتاقم تا نظرم از دید یک فیلسوف ویا یک فرد آگاه و اهل دانش بررسی بشه و خب متاسفانه هیچ دسترسی به
  هیچ فرد آگاهی ندارم و مسلما هیچ انسانی تمایل به سکون و قبول حدود نداره.میخواستم این لطف رو در حقم بکنید.

 21. رفیق فایل ها رو اگه به صورت rar واسه dl بذاری بدنیست. تکی دانلود کردن به دور از طریقتِ واصلانِ کم وقت است!

 22. سلام علیکم.
  با تشکر از زحمات شما برای ارائه این مجموعه.
  به نظر بنده یکی از اشکالات اساسی که می‌توان به این سلسله بحث وارد کرد، مسئله مبناست.
  اینکه ما هر گزاره‌ای را بیان می‌کنیم حاوی یک سری پیش فرض هایی است و آن ها را تأیید می‌کند.
  مثلا اینکه بگوییم : اگر خداوند به کار بد من از قبل آگاه است پس چطور خداوند خیر مطلق اجازه انجام آن را می‌دهد؟
  در همین یکی دو خط باید مفهوم شر مشخص بشود, شر چه هست؟ آیا انسان از تعریف آن حذف نشده؟ اینکه :هر انسانی طلم را شر می‌داند پس ظلم شر است. شر امری عدمی است یا وجودی؟
  آگاهی خداوند به کار ما به همین نحو که شرح داده شد است یا صورت دیگری دارد؟
  نحوه اتصاف کار من و شرور جهان به خداوند چگونه است ( که بازگشتی به مسائل بالا دارد)
  یکی از ایراداتی که در برهان شر وجود دارد همین است. مبتنی بر مبناهای پیش فرض انسانی است. نمی‌گویم که این سؤال و برهان نباید مطرح بشود بلکه سخن این است که حواسمان باشد وقتی می‌گوییم علم خداوند، اجازه خداوند، اراده انسان و… این ها مسائلی است که از جهت عرفانی مبانی بسیار بالایی دارد و به همین سادگی که در برهان شر مطرح می‌شود نیست.
  ان شاالله این عقل ما حجابی در برابر حقیقت نشود.
  موفق و سلامت باشید.

 23. سلام بسیار بسیارممنون و سپاسگزارم . لطف کنید اگر امکان داره پی دی اف جلسات دکتر سروش ( دینداری در حهان سکولار ) را هم بگذارید . خیلی لازم دارم

 24. با تشکر از آقای دکتر نراقی بابت این سلسله سحنرانی ها
  ضمن اینکه مطالب آموزنده هستند، تکرار و اطناب و توضیحات چندین باره متاسفانه بسیار ملال آور است و نه تنها به فهم مطلب کمک نمی کند، بلکه پیگیری مسئله را دشوارتر می کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *