صوت درس‌گفتار نحو عربی از مصطفی ملکیان

صوت درس‌گفتار نحو عربی از مصطفی ملکیان

درس‌گفتار نحو عربی توسط مصطفی ملکیان در سال ۱۳۶۳ و در حوزه ی علمیه قم برای طلاب علوم دینی ارایه شده است. در آن جلسات نحو عربی براساس کتاب صمدیه طی ۸۲ جلسه تدریس می‌شود.

.


.

صوت درس‌گفتار نحو عربی از مصطفی ملکیان به صورت یکجا

صوت جلسات ۱ تا ۱۰

صوت جلسات ۱۱ تا ۲۰

صوت جلسات ۲۱ تا ۳۰

صوت جلسات ۳۱ تا ۴۰

صوت جلسات ۴۱ تا ۵۰

صوت جلسات ۵۱ تا ۶۰

صوت جلسات ۶۱ تا ۷۰

صوت جلسات ۷۱ تا ۸۲

.


.

صوت درس‌گفتار نحو عربی از مصطفی ملکیان به تفکیک شماره جلسه

.

شماره درس: ۱
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۴۳۶
شماره سطر: ۱
توضیحات: الحدیقه الأولى:فیما اردت تقدیمه

.

شماره درس: ۲
شماره جلد: ۲
شماره صفحه:۴۳۷
شماره سطر: ۳
توضیحات: الإسم:کلمه معناها مستقل‌، غیر مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه

.

شماره درس: ۳
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۴۳۸
شماره سطر: ۲
توضیحات: و الفعل:کلمه معناها مستقل مقترن بأحدها

.

شماره درس: ۴
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۴۳۹
شماره سطر: ۱
توضیحات: و الذی، و هو و المضاف إلى أحدها معنى و المعرف بالنداء، و إلّا فنکره‌

.

شماره درس: ۵
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۴۴۴
شماره سطر: ۴
توضیحات: و الألف:فی المثنى و هو ما دل على اثنین‌ و اغنى عن متعاطفین و ملحقاته‌

.

.

.

.

.

شماره درس: ۷۶
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۵۹۳
شماره سطر: ۱
توضیحات: و قد تنصب ضمیر شأن مقدر، فالجمله خبرها و حرف جواب:کنعم‌

.

شماره درس: ۷۷
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۵۹۵
شماره سطر: ۱
توضیحات: و للمفاجاه فتختص بالإسمیه‌، نحو:خرجت فإذا السبع واقف‌ و الخلاف فیها کأختها

.

شماره درس: ۷۸
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۵۹۶
شماره سطر: ۱
توضیحات: و التزم حذف شرطها و عوّض بینهما عن فعلها جزء مما فی حیّزها و فیه اقوال‌

.

شماره درس: ۷۹
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۵۹۷
شماره سطر: ۲
توضیحات: أیّ:بالفتح و التشدید ترد اسم شرط، نحو:أیّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى

.

شماره درس: ۸۰
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۵۹۸
شماره سطر: ۳
توضیحات: و بعد النهی و النفی‌، تقریر حکم الأول و إثبات ضده للثانی،‌ أو نقل حکمه إلیه عند بعض‌

.

شماره درس: ۸۱
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۵۹۹
شماره سطر: ۳
توضیحات: حتى:ترد عاطفه بجزء أقوى أو أضعف، بمهله ذهنیه‌

.

شماره درس: ۸۲
شماره جلد: ۲
شماره صفحه: ۶۰۰
شماره سطر: ۲
توضیحات: و عاطفه:فتفید التعقیب و الترتیب بنوعیه‌ فالحقیقی، نحو:قام زید فعمرو

.


.

منبع: سایت مرجع دانلود دروس صوتی حوزه علمیه قم

.


.

یک نظر برای “صوت درس‌گفتار نحو عربی از مصطفی ملکیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *